Het Heelkunde Instituut Nederland

Een anesthesiologische voorloper.

  • Client name: Maveland Inc.
  • Project name: Maveland Inc.

Schoolvoorbeeld van zinnige zorg

Minder polikliniekbezoeken, meer vrijheid en regie voor de patiënt en informatie op maat. Ondanks enkele hobbels blikt het Dijklander Ziekenhuis tevreden terug werken met de digitale preoperatieve screeningstool E-POS.

Het Dijklander Ziekenhuis ging in maart 2020 van start met de screeningssoftware. De implementatie kwam tijdens de coronacrisis noodgedwongen in een stroomversnelling, vertelt polikliniekverpleegkundige Miranda Helmers in de podcast van NVZ

Dankzij E-POS hoeven patiënten geen bezoekjes meer aan de poli te brengen om een papieren vragenlijst in te vullen. Voorbereiden op een operatie kan nu vanuit huis via een digitale screening. Allereerst doorlopen patiënten een tweestapverificatie die gelinkt is aan hun mailadres en telefoonnummer. Na de verificatie kunnen ze de digitale vragenlijst invullen.

Triagesysteem

Aan de hand van de antwoorden wordt automatisch een adviesdocument gegenereerd op basis van internationale richtlijnen. Daarnaast bevat de software een triagesysteem. Dat adviseert of de patiënt geschikt is voor digitale goedkeuring, nagebeld moet worden door de arts of naar het ziekenhuis moet komen. Verder ontvangt de patiënt verschillende instructievideo’s met uitleg over de operatie, anesthesiemogelijkheden, mogelijke complicaties en lifestyleadviezen.

Beter beslissen

Door de komst van E-POS is de patiëntenstroom op de poli aanzienlijk verminderd. ‘Het is het schoolvoorbeeld van zinnige zorg’, vertelt anesthesioloog John van Roy. Zo hoeven patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis te komen en geeft het hun de vrijheid om de vragenlijst op hun eigen tijd in te vullen. Ook heeft de patiënt meer regie en kan hij beter beslissen over de anesthesietechnieken. ‘De specialist krijgt door E-POS meer inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. Door de digitale triage kun je als specialist aandacht besteden aan de patiënten die het echt nodig hebben.’

Advies

Voor ziekenhuizen die aan de slag willen met digitale preoperatieve screening, heeft anesthesioloog Van Roy de volgende adviezen. ‘Kijk goed naar de lokale situatie en het informatietraject. Als je merkt dat het huidige proces moeizaam verloopt, zul je meteen voordeel putten van de invoering van digitale screening.’ Daarnaast is een andere mindset vereist. ‘Binnen het ziekenhuis moet je afspraken maken en beslissen dat je een aantal patiënten voor de operatie niet op de poli zit.’

Start daarnaast vroegtijdig met de koppeling tussen E-POS en het EPD om onnodig overtypewerk voor de poli-assistent te voorkomen. ‘Dat maakt inbedding van de patiëntenstroom makkelijker’, aldus Van Roy. ‘Zorg er bovenal voor dat alle specialismen goed geïnformeerd en geschoold zijn in de modules voordat er geïmplementeerd wordt’, voegt Helmers daaraan toe.

0 ste
HiX-E-POS integratie van Nederland
0 %
Afname van poliklinische consulten
0
Besparing per patiënt
0
Jaar van de implementatie

E-POS rechtstreeks in HiX

De inzet van E-POS is na de startfase van grote meerwaarde gebleken. Hierdoor hebben de medewerkers van de preoperatieve polikliniek op hoge uitzondering besloten om gedurende 2020 en 2021 met twee systemen te werken; HiX voor de administratie en E-POS voor de preoperatieve vragenlijsten.

Om de medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis optimaal te faciliteren heeft de IT-afdeling van het Dijklander samen met NovaCair, het bedrijf achter E-POS, besloten om een koppeling te maken met het EPD. Na inventarisatie, ontwikkeling en een uitvoerige testperiode is het Dijklander Ziekenhuis als eerste ziekenhuis erin geslaagd om de preoperatieve screening geïntegreerd in HiX te automatiseren.

De integratie tussen HiX en E-POS maakt gebruik van zorgplatform, de clouddienst van Chipsoft. Bij het aanmaken van een operatieorder wordt E-POS opgestart en ontvangt de patiënt een digitale vragenlijst. Deze vragenlijst kan vrijwel direct ingevuld worden door de patiënt. Als de gegevens ontvangen zijn, wordt het gezondheidsrapport en medische advies zichtbaar in HiX waarna de anesthesioloog gelijk de juiste vervolgacties in werking kan stellen. Hierdoor maakt het Dijklander gebruik van de voordelen van E-POS en wordt de registratielast verder verlaagd.

Doordat de integratie gebouwd is op Zorgplatform van Chipsoft is mede dankzij de inzet van het Dijklander Ziekenhuis de koppeling generiek beschikbaar voor andere klanten van Chipsoft. Hierdoor is het mogelijk voor andere ziekenhuizen om zonder veel IT-tijd dezelfde efficiëntie te behalen zonder verlies van patiëntveiligheid.

Benieuwd naar de voordelen?

Kom in contact!