Patiënten screenen met E-POS:

Is de inzet van E-POS rendabel?

Bespaar meer dan 60% van de tijd verbonden aan de preoperatieve proces zonder verlies van kwaliteit. Gekoppeld aan uw EPD.