Whitepapers & Downloads

Ontvang informatie en downloads

Handboek: Hoe implementeer je E-POS software in een ziekenhuis?

Implementatie E-POS

Dit handboek beschrijft in stappen hoe NovaCair klanten en externen ondersteunt bij het configureren en implementeren van E-POS en welke opleiding vereist is voor een geslaagde livegang met een hoge adoptiegraad.

Testrapportage E-POS

Dit document weergeeft een PDF-rapportage van een testpatiënt die preoperatief gescreend is door E-POS. Download de PDF en zie welke informatie beschikbaar is over patiënten die gescreend worden met E-POS.

E-POS Projectplanning

Software implementatie in de zorg valt en staat bij een geschikte projectplanning. Download een E-POS projectplanning in Excel en gebruik deze om te zien hoeveel tijd een E-POS implementatie binnen uw organisatie kost.

Businesscase format

Als er wordt overwogen om de haalbaarheid van een E-POS implementatie te toetsen is het verstandig om een businesscase te schrijven. Deze template is in te vullen en aan te leveren bij het bestuur. Inspiratie opdoen voor een eigen format kan uiteraard ook!

Demonstratie video

Als het te vroeg is voor een face-to-face of Teams productpresentatie, maar er is wel belangstelling in E-POS dan is het mogelijk om per e-mail een link te ontvangen naar een video een productdemonstratie. Zo zie je gelijk hoe E-POS eruitziet.

HiX integratie PDF

Voordat E-POS gekoppeld wordt aan HiX is het verstandig om te weten welke impact E-POS heeft op het HiX-EPD, de order workflow en het IT-ecosysteem van de organisatie. Dit document beschrijft hoe de E-POS order werkt.

ICT & Veiligheid PvE

NovaCair verwerkt gevoelige patiëntgegevens. Dit Exceldocument bevat de antwoorden op de meest gestelde vragen uit eisenpakketten van ziekenhuizen op gebied van dataveiligheid en IT-integratie.

Tevredenheid E-POS

NovaCair meet jaarlijks de klanttevredenheid van de producten waaronder E-POS. De resultaten hiervan zijn op te vragen via de onderstaande knop. Vraag het document aan en bekijk de attitude van zorgverleners tenaanzien van E-POS,

Validatie E-POS

Het Amsterdam UMC heeft onafhankelijk een groot onderzoek gepubliceerd in The Journal of Clinical Anesthesia. Dit onderzoek (‘Evaluation of electronic screening in the preoperative process’)  is te downloaden en zelf te beoordelen.

Artikel: Integraal Zorgakkoord

Dit artikel zet uiteen hoe E-POS inspeelt op het Integraal Zorgakkoord. Het gaat in op de problematiek binnen de zorg en de oplossingen vanuit het IZA.