Integratie met Epic

Interoperable uitwisseling van patiëntgegevens

Door activering van de E-POS  integratie is het mogelijk om patiënten geheel digitaal te screenen zonder dat patiëntgegevens handmatig in E-POS aangemaakt hoeven te worden.

Hierdoor wordt de foutmarge drastisch verkleind en neemt de registratielast aanzienlijk af.

Hoe koppel je de medische vragenlijst met Epic?

Er zijn verschillende manieren om E-POS met het EPD te koppelen. De koppelingswijze is mede afhankelijk van de inrichting van Epic en de hieraan verbonden werkwijze. Om de exacte koppeling in kaart te brengen is er een inventarisatiegesprek nodig. Deze is aan te vragen via de contactpagina. 

De technische beschrijving van de standaardkoppeling is aan de linkerkant te downloaden.

De volgende medewerkers zijn betrokken bij het implementatieproces:

Hoeveel tijd kost de implementatie?

Het aantal benodigde uren per functiegroep voor het aanzetten van de koppeling hangt af van de gewenste aanpassingen aan het huidige werkproces. Een inschatting kan aangevraagd worden via de contactpagina.

Wilt u liever zelf onderzoek doen? Via deze link is het implementatieplan te downloaden.

Veelgestelde vragen:

Een exacte beschrijving van de benodigdheden staat in het implementatiedocument. Dit document is via deze link beschikbaar.

Samenvattend:

We hebben tijd nodig van:

  • De POS-manager of projectmanager van het ziekenhuis;
  • IT-support vanuit het ziekenhuis
  • (Mogelijk) een Epic-consultant voor begeleiding tijdens het testen;
  • Het technische implementatie-team van NovaCair. 

Bij de implementatie van E-POS in combinatie met Epic wordt ondersteuning geboden vanuit NovaCair. De implementatie wordt verdeeld in 5 fasen.

Fase 1: Verkenning

In deze fase wordt het huidige werkproces in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de optimalisatiemogelijkheden. NovaCair stelt in deze fase kosteloos zorgconsultants ter beschikking.

Fase 2: Voorbereiding

In deze fase ondersteund NovaCair bij het maken van het plan met daarin de doelen, verwachtingen en werkafspraken tijdens het project. Ook ondersteund het technische implementatieteam met het uittekenen van de benodigde processen voor technische en medische gegevensoverdracht en acties.

Fase 3: Implementatie

In deze fase wordt het technische werk verricht dat gepland is in de voorgaande fasen.

Fase 4: Onboarding & Livegang

Tijdens de onboardingsfase worden de key-users getraind in gebruik en beheer van het systeem. Om de key-users te ontzorgen kan NovaCair ook de trainingen van de overige gebruikers verzorgen. Hierna wordt E-POS livegezet.

Fase 5: Evaluatie

In deze continue fase wordt op frequente basis feedback bij de eindgebruiker gevraagd en wordt het product waar nodig verbeterd om nog beter aan te sluiten aan de behoeften van de gebruikers.

Elke organisatie is anders. Sommige ziekenhuizen hebben meerdere locaties, en niet elke afdeling is even digitaal vaardig. 

Alle trainingen worden op maat gemaakt zodat deze aansluiten bij de behoeften en basiskennis van het team.

Doorgaans worden minstens de volgende zaken verzorgd:

  • Uitgebreide training op locatie voor beheer, gebruik & support door key-users;
  • Klassikale gebruikstraining voor eindgebruikers van het systeem voor de hele POS of ingedeeld per functiegroep;
  • Ontwikkeling van support documentatie en video’s.

In sommige gevallen trainen we ook de POS-screeners of anesthesiemedewerkers om de consulten efficiënter uit te voeren met behulp van het E-POS rapport.

Het aantal benodigde uren per functiegroep voor het aanzetten van de koppeling hangt af van de gewenste aanpassingen aan het huidige werkproces. Een inschatting kan aangevraagd worden via de contactpagina.

Wilt u liever zelf onderzoek doen? Via deze link is het implementatieplan te downloaden.

Als er meer vragen zijn rondom de koppeling met Epic is het mogelijk om contact op te nemen via:

Of bezoek ons kantoor aan de Nieuwe Rijn 50, 2312JH in Leiden.

Vraag de technische beschrijving aan: