E-POS Mockup

Hoe verhoogt E-POS de responsratio van de medische vragenlijsten tot 98%

De preoperatieve screening is van cruciaal belang om de veiligheid van de patiënt tijdens chirurgische ingrepen te garanderen. Traditioneel voert men deze screening uit via papieren vragenlijsten. Papieren vragenlijsten zijn niet alleen tijdrovend maar ook enorm foutgevoelig vanwege de verwisselbaarheid van patiënten tijdens het digitaliseren. Steeds meer ziekenhuizen gebruiken digitale screeningsoplossingen, waarvan E-POS de koploper is. 

E-POS is een gevalideerde screeningstool die patiënten in staat stelt thuis een digitale vragenlijst in te vullen voordat zij een operatie ondergaan. Daarnaast informeert E-POS de patiënt over de anesthesietechnieken en de procedures waaronder het nuchterbeleid. Hierdoor neemt de noodzaak van poliklinische bezoeken af en komt er tijd vrij bij schaarse zorgverleners. Op basis van de wetenschappelijk gevalideerde algoritmes adviseert E-POS of een patiënt al dan niet een persoonlijk consult bij een anesthesist moet ondergaan of veilig op de dag van operatie gezien kan worden. 

Bijna 98% van de patiënten vult de vragenlijst in
Om een vragenlijst goed te kunnen gebruiken in het anesthesiologische werkproces is het van belang dat de responsratio zo hoog mogelijk is. E-POS behaalt hierbij rond de 98%.

Dit is van belang omdat het betekent dat de arts toegang heeft tot nauwkeurigere en uitgebreidere informatie over patiënten nog vóór de operatie en het preoperatief consult. Dit helpt zorgverleners op hun beurt beter geïnformeerde beslissingen te nemen over de geschiktheid van een patiënt en de juiste vervolgstappen. 

Een vragenlijst (fysiek of digitaal) heeft echter geen zin als patiënten deze niet of onvolledig invullen. Dit is hoe E-POS de responsratio verhoogt:

Maatregel 1: Inlogmethode
E-POS integreert met de meeste patiëntportalen. Meestal blijft de responsratio van de vragenlijst vanuit het portaal steken rond de 55-65%. De hoogste responsratio wordt behaald door het versturen van de vragenlijst via e-mail. Patiënten krijgen na het aanklikken van de link uit de E-POS-mail een SMS-code om te verifiëren dat de ontvanger van de mail daadwerkelijk de patiënt is.

Bewust kiezen voor een e-mail & SMS verificatie in plaats van een DIGID-login is een belangrijke factor. Zo hoeft de patiënt zichzelf niet door het patiëntportaal en ook nog het DIGID-portaal te manoeuvreren.

Maatregel 2: Ondersteuning van meertaligheid
Nederland kent een opwaartse trend van inwoners waarvan Nederland niet de eerste taal is. De zorgbehoefte van deze groepen is vaak groot. De toegankelijkheid van digitale zorg, waaronder medische vragenlijsten, is vaak relatief klein. Dit is vaak te merken in de responsratio van vragenlijsten.

Logischerwijs begrijpt deze doelgroep de Nederlandstalige en soms Engelstalige vragenlijsten niet voldoende door de taal of de manier waarop vragen geformuleerd zijn. Om deze reden is E-POS ingericht om de vragenlijst en informatievideo’s eenvoudig. Hierdoor gebruiken patiënten bij het Haaglanden MC en Het Dijklander Ziekenhuis de vragenlijst bijvoorbeeld in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Turks en Arabisch.

Tijdens het doelgroepenonderzoek van NovaCair bleek dat de gebrekkige respons ook een andere oorzaak had dan een taalachterstand. Vertaalde vragenlijsten die beschikbaar gesteld zijn in een patiëntportaal worden namelijk ook niet altijd ingevuld door mensen met een migratieachtergrond. Dit komt doordat de vragenlijst misschien wel vertaald is, maar de patiëntportalen zelf veelal alleen in het Nederlands en soms in het Engels beschikbaar zijn.

Dit is de reden dat veel klanten ervoor kiezen om de vragenlijsten aan te bieden via een email beveiligd met 2-staps verificatie.

Maatregel 3: focus op gebruikservaring
Wat is het grootste verschil tussen het afrekenen van een webshopbetaling en het navigeren door de gemiddelde digitale medische vragenlijst? Juist… de gebruikservaring.

Terwijl men met gemak gegevens invult om een product online te kopen, zijn veel digitale vragenlijsten vaak relatief slecht bruikbaar en hierdoor gebruiksonvriendelijk.

Dat komt door:

  • Slechte beschikbaarheid van een mobiele of tabletversie; (zorgverleners testen bij aanschaf de vragenlijst alleen op de computer, terwijl ruim 60% van de mensen vragenlijsten mobiel invult).
  • Het mogelijk maken van vergeten van input of het onduidelijk aangeven dat een vraag vergeten is;
  • Slechte invulbaarheid voor ouderen; (kleine knoppen; veel scrollen; klein lettertype)

NovaCair heeft aan de grond van de ontwikkeling van E-POS ervoor gekozen om webdevelopers aan te nemen met een achtergrond in UX (gebruikservaring) bij grote webshops. Als resultaat hiervan is de vragenlijst op elke browserversie en device even eenvoudig om in te vullen.

Gebruikservaring is lastig om uitleggen, maar eenvoudig om zelf te ervaren. Een testvragenlijst is aan te vragen via deze link. Let hierbij goed op:

  • Hoe het niet mogelijk is om beantwoording te vergeten;
  • Hoe eenvoudig E-POS doorscrollt naar de volgende vraag;
  • Hoe het systeem beschikbaar is op elke mobiele telefoon;

Daarnaast is het ook ten alle tijden mogelijk om de vragenlijst weg te klikken (voor als er bijvoorbeeld iemand voor de deur staat) en om daarna de vragenlijst opnieuw te openen. E-POS slaat alle antwoorden tussentijds op, waardoor de patiënten geen antwoorden opnieuw in hoeven te vullen.

Ten slotte is het vergeten van een vragenlijst menselijk. Het herinneren van de patiënt voor het invullen van de vragenlijst gelukkig niet. E-POS biedt automatische (SMS en email) reminders aan als een patiënt vergeet om de vragenlijst af te maken of te starten.

Conclusie
Kortom; de 98% respons wanneer patiënten de E-POS vragenlijst via SMS of e-mail ontvangen is een belangrijk onderdeel en voordeel van E-POS en toont de doeltreffendheid van de implementatie van de software aan. E-POS helpt bij het stroomlijnen van het preoperatieve screeningproces. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Testaccount aanmaken

Het is prettig is om E-POS ook zelf te testen. Vul het formulier hieronder in en vraag een account aan.