Peter van Aggelen

Foto Peter van Aggelen

FlexClinics

FlexClinics heeft behoefte aan een snelle en goede inschatting van de risicoklasse van de patiënt.