Nieuwe functionaliteiten

Voor klanten die gebruik maken van E-POS

Medicatie uitvragen

Let op! Deze feature is optioneel.

De onderstaande video legt de nieuwe mogelijkheid tot het uitvragen van medicatie uit.

Terugkijken van video's en vragenlijst

Deze video geeft uitleg over de mogelijkheid voor patiënten om de vragenlijst, de video over leefregels rondom de operatie en de gekozen anesthesietechniek terug te kijken.

Herscreenen van patiënten (binnen 6 maanden)

In deze video wordt de uitgelegd hoe de nieuwe functie werkt waarmee het mogelijk is om patiënten die binnen 6 maanden voor de tweede keer voor een operatie komen te screenen met een verkorte vragenlijst.